Onderwijs

Onderwijs is een prachtig vakgebied en ik leer, werk en deel al mijn hele leven in deze sector. Vanaf 2020 ben ik part time verbonden aan de Pabo van Inholland in Haarlem. Ik werkte als ZZP’er al jarenlang voor de Pabo als pedagoog en toen mij werd gevraagd of ik de nieuwe opleidingsvariant ‘de flexibele Pabo’ wilde coördineren hoefde ik niet lang na te denken. Naast mijn dienstverband voor de Pabo ben ik werkzaam voor verschillende opdrachtgevers.

Ik houd mij op verschillende manieren met het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs: via mijn werk als toezichthouder in het onderwijs, scholingstrajecten binnen het VSO en het coachen van individuele leraren vanuit hun eigen leervraag.
Een paar voorbeelden van trajecten:


Een paar voorbeelden van trajecten:

De Gunningschool heb ik leren kennen als een hele fijne school voor leerlingen en leerkrachten. Ik coach daar startende leerkrachten en werk met het hele team aan duurzame professionalsering.

Voorpagina ROC Midden Nederland

Het ROC Midden Nederland heeft een groot onderzoek gedaan onder alle docenten en studenten. ik ben gevraagd om de resultaten uit dit grootschalige onderzoek te analyseren en de vertaalslag te maken naar de verbeteringsstrategie van de organisatie.