Onderzoek

Je kunt mij vragen om onderzoek te doen naar manieren om de onderwijspraktijk te verbeteren, gebruik van educatief materiaal, de impact van vernieuwingen en bestuurlijke vragen in het onderwijs.

De Vrije Universiteit is vier jaar geleden gestart met PA2/Universitaire Pabo. Dit studiejaar (2012-2013) studeert het eerste cohort af. Voor de VU voer ik samen met Corinne van Velzen een evaluatie onderzoek uit. Dit resulteert in een advies voor de Vrije Universiteit en haar partners.

 

 NCDO/samsam in Suriname

In december 2012 heb ik voor samsam in Suriname een evaluatie onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de samsam in het onderwijs. Onderdeel daarvan was om samen met de partner in Suriname, de PCOS, te zoeken naar een strategie om de samsam structureel in te zetten in de leesbevordering. Het ministerie van Onderwijs in Suriname zet de voorgestelde lijn door voor de komende jaren.

 

 

Wereldtijdschrift samsam

Ik ben veel en graag betrokken bij het wereldtijdschrift samsam, als meedenker en bij de productontwikkeling en implementatie.

Zo deed ik in 2009 onderzoek naar draagvlak voor samsam in de middenbouw.

In 2004 en 2006 heb ik kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Suriname naar het gebruik samsam in het onderwijs in Suriname.

Ten behoeve van de promotie van samsam deed ik onderzoek naar gebruik van samsam in onderwijs, voorstellen voor verbetering en hou ik presentaties/workshop op scholen en Pabo’s.

In 2010 coördineerde ik de ontwikkeling van de samsam website.

 

Plan Nederland

Voor Plan Nederland deed zowel nationaal als internationaal onderzoek. Onder andere:

– Onderzoek naar het functioneren van het bestuur van het  ‘European Network Street Children worldwide’

– Evaluatie van het onderwijsproject Rap Around the World

 

Alice O

Ik werk al 10 jaar samen met Alice O. We vinden elkaar in onze behoefte om onderwijs   in wereldperspectief te plaatsen. Ik onderzocht voor hen o.a. het gebruik van het lesmateriaal van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 

NCDO

Voor NCDO deed ik deskresearch voor het artikel ‘Education and Aids’ dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘The Voice’.


Computer Clubhuis Amsterdam

Voor het CCA deed ik  een haalbaarheids- onderzoek naar financiële partners voor het Clubhuis en ontwikkelde het beleids- en werkplan 2004 – 2005.