Madeleine Vreeburg

Het primaire product

Eerst Pabo, toen onderwijskunde. En nu, jaren later, een master bestuurskunde aan de VU. Een collega vroeg verbaasd: “Ik ken jou als onderwijsinhoudelijke, als didacticus; in de praktijk. Wat zoek je bij bestuurskunde?” Er klonk een vrees voor koude rapportagedwang en onpraktische protocollen.

Ik dacht  aan de uitspraak van M. Forbes: “Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.” Deze uitspraak past al sinds mijn Pedagogische Academie tijd bij mijn visie op onderwijs in al zijn facetten. Bij de rol die het onderwijs in mijn ogen heeft, bij de manier waarop het onderwijs didactisch en inhoudelijk vorm krijgt en bij de faciliterende rol die een bestuurlijke laag daarbij moet vervullen. Ik zei tegen mijn collega: “Ik leer besturen met visie en vooral ten dienste van het primaire proces.” Ze knikte instemmend en zei: ”Ja, zo ken ik je weer.”

 

Samenhang

Mijn bedrijf heet ‘Madeleine Vreeburg’, wat prima past bij mijn eenmanszaak en een heldere naamgeving. Eerder heette mijn bedrijf ‘Zirkon’ een edelsteen met meerkleurige verschijningvormen. De meerkleurigheid illustreert nog steeds mijn brede deskundigheid op het gebied van inhoud, didactiek en bestuurskunde waar ik mij vooral bezighoud met onderwijs, onderzoek en advies. De vele facetten van een zirkon, illustreren mijn werkwijze bij de benadering van diverse opdrachten: er bestaat niet één waarheid,  geen enkel onderwerp heeft maar één invalshoek. Het combineren van verschillende denkwerelden, ervaringen en talenten van mensen maakt dat het onderwijs in al zijn facetten gezien,  en gepast gewaardeerd, wordt. Mijn netwerk is inmiddels zeer uitgebreid en gevarieerd en dat maakt zo’n combinatie makkelijk. Juist in deze tijd waarin alles met elkaar samenhangt is het belangrijk om te komen tot een breed perspectief op onderwijs, onderzoek en wereldburgers.

 

Wereldburgerschap

“Iets met dat je op de wereld woont,” legde een kind in groep 7 uit. “Dat je goed voor het milieu zorgt en zo,” was een andere uitleg. Er bestaat geen glasheldere definitie binnen het onderwijs van de term ‘wereldburgerschap’.

In mijn onderwijs-inhoudelijke werk gelden de mondiale onderlinge afhankelijkheid en de mondiale diversiteit, twee termen die bij wereldburgerschap horen, als uitgangspunten.

Ik ben me gaandeweg gaan specialiseren in onderwijs in en over ontwikkelingslanden en het educatieve gebruik van internet in het onderwijs. Voor verschillende werkgevers en opdrachtgevers heb ik veel gereisd (Filippijnen, Indonesië, Suriname) en in Nederland veel opdrachten gedaan binnen het brede kader van Wereldburgerschap , onder meer voor Alice O, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Plan Nederland en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
Voor een overzicht en meer informatie over mijn kerntaken, zie Onderwijs, Onderzoek en Internationaal

 

 

2013_CVNederlands