Internationaal

Al mijn activiteiten staan in wereldperspectief. De internationale component zal zelden ontbreken. Ik ben dan ook een enthousiast uitdrager van wereldburgerschap in het onderwijs, waarin jonge mensen kennismaken met, en inzicht krijgen in de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en daarop leren reflecteren. Ik geloof in verbeteren van de internationale samenleving en draag dat met passie en positiviteit uit in mijn werk.

Hieronder zijn enkele projecten uitgelicht waarin de internationale component  naar voren komt:

 

BIMAesw

BIMA is gericht op natuur- en milieueducatie in Indonesië, heeft me gevraagd expertise te delen gericht op capaciteitsopbouw van medewerkers van NGO’s.
De training die Zirkon verzorgt richt zich op aspecten van onderwijs voor wereldburgerschap. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van thema’s die in de context van Indonesië van belang zijn. Daarnaast komen pedagogische en didactische principes aan de orde: actief leren, kritisch leren en het betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces. Er zijn ongeveer twintig NGO’s uit drie verschillende regio’s bij betrokken.
Meer info op ons blog


Wereldtijdschrift samsam

Ik ben veel en graag betrokken bij het wereldtijdschrift samsam, als meedenker en bij de productontwikkeling en implementatie.

In 2004 en 2006 heb ik kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Suriname naar het gebruik samsam in het onderwijs in Suriname.

 

Save the Children Sweden

Met heel veel plezier heb ik, in het kader van het programma ‘Baltic Sea Region, Comprehensive assistance to Children’, een seminar ontwikkeld en begeleid in St Petersburg.

Daarin werd onder andere gesproken over kinderrechten, de precaire positie van kinderrechten organisaties in de Baltische regio en manieren om participatie van kinderen serieus te nemen.

Ik was ook deelnemer aan de vervolgbijeenkomst, later dat jaar in Dubrovnik.

 

Alice O
Vanaf 2002 heeft Zirkon verschillende internationale opdrachten uitgevoerd voor Alice O. Onder andere:

Afval zonder grenzen: een uitwisselingsprogramma tussen  Nieuwegein, Pulawy (Polen) en Rundu (Namibie) waarvoor ik de docentenhandleiding en de content voor de website heb geschreven.

This is a Journey. Dit interactieve internet programma is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs samen met scholen in Zimbabwe en Indonesië met als doel kennis er ervaring te delen over het dagelijks leven in relatie tot duurzaamheid.

 

Plan Nederland
Voor Plan Nederland heeft Zirkon zowel nationaal als internationaal onderzoek gedaan.

– Onderzoek naar het functioneren van het bestuur van het  ‘European Network Street Children worldwide’. naar aanleiding van die rapportage heb ik een seminar voor het bestuur ontwikkeld waarin een strategie voor de toekomst werd vastgesteld.

– Evaluatie van het onderwijsproject Rap Around the World.