Onderwijs

Ik ben op verschillende niveaus en taken inzetbaar voor ondersteuning van onderwijsontwikkelingen, het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs(-organisatie), (wereld-)burgerschapscompetenties, internationale vraagstukken, mondiale vorming of onderdelen daarvan.

Het onderwijs is een prachtige sector waarbinnen ik al mijn hele leven leer, werk en deel. Na de Pabo Onderwijskunde en via verschillende werkplekken uiteindelijk als zelfstandige verder gegaan.

Alles wat ik doe staat altijd in het teken van het primaire proces, en daarmee bedoel ik het onderwijs dat plaatsvindt aan kinderen, leerlingen en studenten. We leren met elkaar steeds beter, en het onderwijs is geen statische bedrijfstak.  Mijn werk als toezichthouder houdt mij scherp op verschillende aspecten.