Onderwijs

Onderwijs is een prachtig vakgebied en ik leer, werk en deel al mijn hele leven in deze sector. Vanaf 2020 ben ik part time verbonden aan de Pabo van Inholland in Haarlem. Ik werkte al jarenlang voor de Pabo als pedagoog en toen mij werd gevraagd of ik de nieuwe opleidingsvariant ‘de flexibele Pabo’ wilde coördineren hoefde ik niet lang na te denken.

Volwassenen opleiden die al een stevige plek op een school hebben en die de ambitie hebben om leerkracht op HBO niveau te worden zijn erg fijne studenten om op te leiden samen met het werkveld.

Daarnaast houd ik mij bezig op verschillende manieren met het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs: via mijn werk als toezichthouder in het onderwijs, scholingstrajecten binnen het VSO en het coachen van individuele leraren vanuit hun eigen leervraag.

Een paar voorbeelden van trajecten die ik de laatste jaren heb gedaan in het onderwijs: