Over mij

Het onderwijs is een prachtige sector waarbinnen ik al mijn hele leven leer, werk en deel. Na de Pabo Onderwijskunde en via verschillende werkplekken uiteindelijk als zelfstandige verder gegaan.Alles wat ik doe staat altijd in het teken van het primaire proces, en daarmee bedoel ik het onderwijs dat plaatsvindt aan kinderen, leerlingen en studenten. We leren met elkaar steeds beter, en het onderwijs is geen statische bedrijfstak.  Mijn werk als toezichthouder houdt mij scherp op verschillende aspecten.


“Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.”

M. Forbes

Deze uitspraak past al sinds mijn Pedagogische Academie tijd bij mijn visie op onderwijs in al zijn facetten. Bij de rol die het onderwijs in mijn ogen heeft, bij de manier waarop het onderwijs didactisch en inhoudelijk vorm krijgt en bij de faciliterende rol die een bestuurlijke laag daarbij moet vervullen. Ik zei tegen mijn collega: “Ik leer besturen met visie en vooral ten dienste van het primaire proces.” Ze knikte instemmend en zei: ”Ja, zo ken ik je weer.”


Mijn bedrijf

Mijn bedrijf heet ‘Madeleine Vreeburg’, wat prima past bij mijn eenmanszaak en een heldere naamgeving. Eerder heette mijn bedrijf ‘Zirkon’ een edelsteen met meerkleurige verschijningvormen. De meerkleurigheid illustreert nog steeds mijn brede deskundigheid op het gebied van inhoud, didactiek en bestuurskunde waar ik mij vooral bezighoud met onderwijs, onderzoek en advies. De vele facetten van een zirkon, illustreren mijn werkwijze bij de benadering van diverse opdrachten: er bestaat niet één waarheid,  geen enkel onderwerp heeft maar één invalshoek. Het combineren van verschillende denkwerelden, ervaringen en talenten van mensen maakt dat het onderwijs in al zijn facetten gezien,  en gepast gewaardeerd, wordt. Mijn netwerk is inmiddels zeer uitgebreid en gevarieerd en dat maakt zo’n combinatie makkelijk. Juist in deze tijd waarin alles met elkaar samenhangt is het belangrijk om te komen tot een breed perspectief op onderwijs, onderzoek en wereldburgers.