Onderwijs

Ik ben op verschillende niveaus en taken inzetbaar voor ondersteuning van onderwijsontwikkelingen, het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs(-organisatie), (wereld-)burgerschapscompetenties, internationale vraagstukken, mondiale vorming of onderdelen daarvan.

Hieronder een greep uit de onderwijs(-ontwikkelings) opdrachten van de afgelopen tijd:

Onderwijscentrum VU

Onderwijscentrum VU Amsterdam

Voor het Onderwijscentrum van de VU heb ik een training verzorgd
voor leerkrachten Primair Onderwijs over probleemgedrag in de klas. de training is gericht op preventie en evidence based interventies. Ook heb ik verschillende competentie examen gesprekken uitgevoerd bij de Master SEN.

 

samsam_basislogo_roze_verloop  Voor Samsam voer ik verschillende opdrachten uit. Ik heb de onderwijsvisie ontwikkeld en in een expert meeting met verschillende stake holders besproken. Ook ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de samsam ReportersClub, een nieuwe manier om wereldwijze kinderen actief onderzoek te laten doen naar de vraag wat wij met de wereld te maken hebben.

Gilling & Heijne, Haarlem
Samen met bureau Gilling & Heijne ben ik actief met een schoolverbeteringstraject bij het Gunning College in logo gillingHaarlem. Wij combineren daar PBS met een didactisch aanbod waarbij het verbeteren van het school- en klassenklimaat centraal staat.

van der Mey collegeVan der Mey College Alkmaar
Voor het van der Mey College heb ik een leraar begeleid die een periode afwezig is geweest. Doel: bijspijkeren op het gebied van het traject van Lesson Study.

 

Onderwijscentrum VUOnderwijscentrum VU Amsterdam
Als vervolg op het project Excellent Leraarsgedrag is in september 2013 een start gemaakt met Lesson Study op het van der Mey College in Alkmaar. Lesson Study is een methodiek waarmee leraren samen een les ontwerpen, deze les geven en aansluitend met elkaar nabespreken. Doel  is om steeds in de praktijk te toetsen of de gekozen vakdidactiek en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevordert.

 

Molenduin, Santpoort Noord en Driehuis.
In 2011 kreeg het Molenduin van de inspectie een ‘zwak’ als beoordeling. Dit ging met name over de didactische aspecten van het onderwijs. Op de twee scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heb ik in schooljaar 2011-2012 het hele team een scholing gegeven op het gebied van didactiek. IN juni 2012 kwam de inspectie weer kijken en de school heeft een voldoende tot excellent. In 2012-2013 begeleid ik de borging van het leerproces binnen de scholen. In 2013 – 2014 heb ik weer een aantal activiteiten met het team gedaan. Doel is steeds: nóg beter onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen.

 

Onderwijscentrum Vrije Universiteit
Vanaf januari 2011 ben ik als schoolbegeleider verbonden aan het project ‘Excellent leerkrachtgedrag is  te leren!’. Kern van het project is om samen met leerkrachten antwoorden te vinden op hun handelingsverlegenheid. De gedragsvraagstukken waar zij tegenaan lopen zijn zeer gevarieerd en middels ontwerp onderzoek worden teams getraind om zelf interventies te ontwikkelen en te testen.
De website vind u hier

 

 

DMO, Amsterdam
In het kader van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) ben ik in 2009-2010 als contactpersoon onderwijs Amsterdam verbonden aan PA². PA² maakt het voor studenten met een VWO diploma mogelijk om zowel de Pabo, als de Universitaire opleiding Pedagogiek te volgen. Tot de taken behoorden onder mee: overleg met besturen, ontwikkelen leertaken en stageopdrachten, begeleiden van studenten.  In de begeleiding van studenten vervul ik een vragende, luisterende en ondersteunende rol die studenten inzicht verschaft in hun studie- of stageloopbaan.
DMO

 

BIMAesw
BIMA, een NGO in Indonesië, heeft me gevraagd expertise te delen gericht op capaciteitsopbouw van medewerkers van NGO’s. De training die Zirkon verzorgt richt zich op aspecten van onderwijs voor wereldburgerschap. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van thema’s die in de context van Indonesië van belang zijn. Daarnaast komen pedagogische en didactische principes aan de orde: actief leren, kritisch leren en het betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces. Er zijn ongeveer twintig NGO’s uit drie verschillende regio’s bij betrokken.
Meer info op ons blog

 

 


Hogeschool InHolland

Vanaf 2003 ben ik actief voor InHolland en heb voor hen verschillend aanbod ontwikkeld en uitgevoerd, onder andere:

– Deelname aan het lectoraat Duurzame Technologie in het kader van  de ‘UN Decade for Sustainable Development’

– OKR/ICTO: project portfolio assessment. Onder ander het ontwikkelen van trainingen voor docenten

– School of Education Noord. Verschillende onderwijsprogramma’s, onder meer: Kans en Kleurrijk onderwijs, Scenario’s voor Actief leren, Beelden van onderwijs, Onderwijs in ontwikkeling en Visie op Onderwijs. Daarnaast ook de coaching van studenten

– School of Education Noord. Ontwikkelen diverse programma’s voor de Brede Major: o.a: Pedagogisch handelen, verschillen in de klas, zaakvakken specialist.

 

Wereldtijdschrift samsam

Voor wereldtijdschrift samsam heb ik meerdere onderwijs projecten mede uitgevoerd waaronder de samsam webexpeditie; een interactieve uitwisseling tussen samsam lezers en kinderen elders op de wereld.

2001: Slavernij
2002: India

2003: Indonesië
2004: Zuid Afrika
2005: Kenia
2006: Suriname
2007: Wereldburgers
2008: Bombay
2009: Ghana
2010: Molukken


Hier ziet u me aan het werk voor samsam. Samsam verzorgt bij haar magazines ook gadgets: voorwerpen om het thema van het magazine mee te introduceren. Op de website staan instructiefilmpjes als deze voor docenten.

 

 

De Feestcommissie

Samen met Los Imagos heeft Zirkon dit project bedacht en uitgevoerd in het kader van de relatie tussen Marokko en Nederland van 500 jaar die in 2005 gevierd werd. Met 8 jongeren uit Amsterdam West is een film gemaakt, een website gebouwd en workshops verzorgd bij het Wereld Kinder Festival

 

Plan Nederland

Voor Plan Nederland ontwikkelde ik materiaal voor het onderwijsproject Rap Around the World. In dit project reist rapper Ali B. naar zeven verschillende landen om per land een andere Recht van het Kind te onderzoeken.

 

Alice O

Ik werk al bijna 10 jaar samen met Alice O. We vinden elkaar in onze behoefte om  educatieve producten in wereldperspectief te maken.

 


NCDO

NCDO adviseerde ik onder andere inhoudelijk in hun campagne Recht op Onderwijs.

 

Zuivelbureau

Het Zuivelbureau adviseerde ik over digitaal lesmateriaal voor het primair onderwijs.

Dit materiaal is in samenwerking met hen ontwikkeld en beschikbaar op hun website.